در کوهی با ویژگی رنگین کمانی 2.3 گرم

85,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز شفاف با ویژگی ایریدیسنسی و وزن 2.5 گرم و تراش بیضی است که 100% طبیعی و با منشا کوارتزهای یافت شده در ایران می باشد.

فروخته شد!