نگین کوارتز شفاف بیضی 2.8 گرم

68,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز شفاف با وزن 2.8 گرم و تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ کوارتز شفاف در کوهی طبیعی اصل معدنی
نگین کوارتز شفاف بیضی 2.8 گرم

فروخته شد!