نگین کوارتز شفاف بیضی 1.7 گرم

35,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز شفاف با وزن 1.7 گرم و تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ در نجف کوارتز شفاف طبیعی اصل
نگین کوارتز شفاف بیضی 1.7 گرم

موجود