نگین در کوهی با پدیده رنگین کمانی 1.8 گرم

65,000 تومان

این د‌ُر کوهی کاملا طبیعی و شفاف بوده و ایریدیسنت (رنگین کمانی) ضعیف نیز در برخی زوایا نشان می دهد.

فروخته شد!