عقیق قهوه ای مایل به سیاه طبیعی 2 گرم

71,000 تومان

این عقیق جزع قهوه ای سوخته طبیعی دارای ابعادی متوسط مناسب انگشتر دارد. لازم به ذکر است که این نمونه مربوط به خراسان جنوبی و از راف طبیعی تراش داده شده و بدون بهسازی میباشد. در بزرگنمایی و نور عبوری از سنگ میتوان باندینگ به همراه اینکلوژنهای دانه ای قابل تفکیک را مشاهده کرد که به طور معمول نتیجه ای از عدم رنگ و بهسازی به ما می دهد.

فروخته شد!