عقیق جزع سیاه طبیعی 5.7 گرم

240,000 تومان

این محصول یک عقیق جزع سیاه طبیعی است که دارای ابعادی مناسب نگین انگشتر می باشد. طبق مشاهدات در این عقیق جزع هیچ بهسازی انجام نشده است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سیاه جزع طبیعی
عقیق جزع سیاه طبیعی 5.7 گرم

فروخته شد!