بارخونه گارنت هسونیت مخراجی 15.1 قیراط

500,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت هسونیت طبیعی با رنگ نارنجی مایل به قرمز/قهوه ای و ابعاد مخراجی ریز 2 میلیمتر است که دارای وزن کلی 15.1 قیراط می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ گارنت هسونیت ریز مخراجی طبیعی
بارخونه گارنت هسونیت مخراجی 15.1 قیراط

فروخته شد!