گارنت هسونیت نارنجی پررنگ ریز 32.3 قیراط

(2 بررسی مشتری)

49,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت هسونیت طبیعی با رنگ نارنجی پر رنگ و ابعاد مخراجی ریز 2 میلیمتر است که دارای وزن کلی 32.3 قیراط می باشند. قیمت محصول به ازای هر قیراط می باشد که می توانید حداکثر 32 قیراط انتخاب کنید. هر قیراط ، حدود 20 عدد گارنت ریز است.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت هسونیت ریز مخراجی طبیعی
گارنت هسونیت نارنجی پررنگ ریز 32.3 قیراط

موجود