عقیق عسلی بیضی طبیعی 5.9 گرم

110,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق عسلی طبیعی با وزن 5.9 گرم است که پاک و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد عسلی اصل معدنی طبیعی
عقیق عسلی بیضی طبیعی 5.9 گرم

فروخته شد!