عقیق عسلی بیضی طبیعی 2.8 گرم

125,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق عسلی طبیعی با وزن 2.8 گرم است که پاک و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق عسلی بیضی طبیعی 2.8 گرم

125,000 تومان