عقیق زرد طبیعی 2.2 گرم

80,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق زرد طبیعی با وزن 2.2 گرم و ابعادی مناسب انگشتر است. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد طبیعی 2.2 گرم

موجود