عقیق زرد نباتی درشت طبیعی 5.4 گرم

130,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق زرد نباتی درشت طبیعی با وزن 5.4 گرم و ابعادی مناسب انگشتر است. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد نباتی درشت طبیعی 5.4 گرم

130,000 تومان