سنگ عقیق جزع سیاه طبیعی 5.4 گرم

(1 بررسی مشتری)

250,000 تومان

این محصول یک عقیق جزع سیاه طبیعی از خراسان جنوبی است که بدون بهسازی می باشد

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سیاه جزع طبیعی
سنگ عقیق جزع سیاه طبیعی 5.4 گرم

فروخته شد!