سنگ عقیق جزع سیاه طبیعی 3.4 گرم

190,000 تومان

این محصول یک عقیق سیاه طبیعی با وزن 3.4 گرم و تراش بیضی می باشد. این نمونه مربوط به خراسان جنوبی بوده و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سیاه جزع طبیعی
سنگ عقیق جزع سیاه طبیعی 3.4 گرم

فروخته شد!