عقیق سوسنی بیضی طبیعی 3 گرم

150,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی بیضی 3 گرم با تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی بیضی طبیعی 3 گرم

موجود