عقیق سوسنی بیضی طبیعی 3 گرم

170,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی بیضی 3 گرم با تراش بیضی است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی بیضی طبیعی 3 گرم

فروخته شد!