مریم جاسپر طبیعی 2.8 گرم

33,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی 2.8 گرمی و تراش بیضی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

موجود

قیمت سنگ جاسپر مریم
مریم جاسپر طبیعی 2.8 گرم

موجود