مریم جاسپر طبیعی 7.9 گرم

105,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی 7.9 گرمی و تراش مستطیلی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

موجود

قیمت خرید سنگ جاسپر مریم طبیعی
مریم جاسپر طبیعی 7.9 گرم

موجود