جاسپر مریم طبیعی 3.9 گرم

42,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم جاسپر طبیعی 3.9 گرمی و تراش دامله بیضی است که میتوانید در هر نوع جواهر آلاتی از آن استفاده نمایید.

فروخته شد!

قیمت سنگ جاسپر مریم
جاسپر مریم طبیعی 3.9 گرم

فروخته شد!