جاسپر مریم درشت طبیعی 7.3 گرم

78,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم طبیعی درشت 7.3 گرمی و تراش بیضی شکل است که میتوانید جهت آویز استفاده نمایید.

فروخته شد!