جاسپر مریم درشت طبیعی 10.7 گرم

160,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ مریم طبیعی درشت 10.7 گرمی و تراش مستطیلی شکل است که میتوانید جهت آویز استفاده نمایید.

فروخته شد!

قیمت سنگ جاسپر مریم
جاسپر مریم درشت طبیعی 10.7 گرم

فروخته شد!