بارخونه سنگ ماه رنگین کمانی ریز 4.6 قیراط

(1 بررسی مشتری)

70,000 تومان

این محصول شامل تعدادی مون استون (سنگ ماه) طبیعی آبی (رنگین کمانی) با وزن کلی 4.6 قیراط و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید و آبی می باشند.
توجه: در واقعیت ، تلالو آنها بسیار بهتر از تصاویر است و همگی برق آبی دارند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون آبی رنگین کمانی طبیعی
بارخونه سنگ ماه رنگین کمانی ریز 4.6 قیراط

فروخته شد!