بارخونه سنگ ماه گرد و رنبو طبیعی 3.4 گرم

190,000 تومان

این محصول شامل تعدادی مون استون (سنگ ماه) طبیعی باکیفیت بی رنگ شفاف و آبی (رنگین کمانی) با وزن کلی 3.4 گرم و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید و آبی می باشند.

فروخته شد!

قیمت سنگ مون استون طبیعی شفاف
بارخونه سنگ ماه گرد و رنبو طبیعی 3.4 گرم

فروخته شد!