مون استون بی رنگ شفاف 3.2 قیراط

40,000 تومان

این محصول یکمون استون شفاف 3.2 قیراطی و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ مون استون طبیعی
مون استون بی رنگ شفاف 3.2 قیراط

فروخته شد!