مون استون آبی رنبو 5 قیراط

110,000 تومان

این محصول شامل یک مون استون (سنگ ماه) رنگین کمانی طبیعی سفید با وزن 5 قیراط است که دارای انعکاس آبی می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون طبیعی
مون استون آبی رنبو 5 قیراط

فروخته شد!