پک سنگ ماه سفید و آبی 3.3 گرم

180,000 تومان

این محصول شامل تعدادی مون استون (سنگ ماه) طبیعی باکیفیت بی رنگ شفاف و آبی (رنگین کمانی) با وزن کلی 3.3 گرم و ابعاد کوچک است که دارای انعکاس سفید و آبی می باشند.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ ماه مون استون طبیعی
پک سنگ ماه سفید و آبی 3.3 گرم

فروخته شد!