سنگ جاسپر منظره 4.2 گرم

70,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره با وزن 4.2 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

فروخته شد!