فیلتر محصولات نمایش همه 12 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی
فیلتر محصولات نمایش همه 12 نتایج
بر اساس رنگ سنگ
مرتب سازی

جاسپر منظره (Picture jasper) به نوعی جاسپر با ترکیبی از طرح هایی است که شبیه به منظره یا تصویری اغلب شبیه کویر های شنی هستند. چنین الگوهایی شامل نواربندی از الگوهای جریانی یا رسوبی (از آب یا باد)، و همچنین تغییرات دندریتی یا رنگی است. در حالی که این “جاسپر منظره” را می توان در سرتاسر جهان یافت، رنگ ها یا الگوهای خاص منحصر به منطقه جغرافیایی هستند که از آن سرچشمه می گیرند. یکی از منابع این سنگ اندونزی است، به ویژه در ناحیه Purbalingga. ولز و ایالات متخده نیز نمونه های جالبی از این سنگ دارند.

145,000 تومان