سنگ جاسپر منظره چهارگوش 8.3 گرم

95,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره چهارگوش با وزن 8.3 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

خرید سنگ جاسپر منظره
سنگ جاسپر منظره چهارگوش 8.3 گرم

95,000 تومان