سنگ جاسپر منظره مستطیلی 12.7 گرم

150,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره مستطیلی با وزن 12.7 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ جاسپر منظره طبیعی
سنگ جاسپر منظره مستطیلی 12.7 گرم

موجود