سنگ جاسپر منظره بیضی 14 گرم

130,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره بیضی با وزن 14 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ جاسپر منظره طبیعی
سنگ جاسپر منظره بیضی 14 گرم

فروخته شد!