سنگ جاسپر منظره طبیعی 4.9 گرم

65,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره بیضی با وزن 4.9 گرم مناسب آویز/انگشتر است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

فروخته شد!