سنگ جاسپر چوبی زیبا 20 گرم

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

این محصول یک جاسپر چوبی بیضی درشت با وزن 20 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک تکه چوب یا یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد. جاسپر چوبی نامی تجاری برای نوعی ماسه سنگ با نمایی مطابق تصاویر است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ جاسپر چوبی منظره
سنگ جاسپر چوبی زیبا 20 گرم

فروخته شد!