جاسپر منظره زیبا 7 گرم

90,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره بیضی با وزن 7 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

موجود

خرید سنگ جاسپر منظره
جاسپر منظره زیبا 7 گرم

90,000 تومان