سنگ جاسپر منظره مستطیلی 12 گرم

170,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره مستطیلی با وزن 12 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ جاسپر منظره طبیعی
سنگ جاسپر منظره مستطیلی 12 گرم

فروخته شد!