سنگ جاسپر منظره زیبا 8.9 گرم

145,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره بیضی با وزن 8.9 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره در طبیعت را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

فروخته شد!