سنگ جاسپر منظره اشکی 7 گرم

105,000 تومان

این محصول یک جاسپر منظره اشکی با وزن 7 گرم مناسب آویز است که نمایی شبیه به یک منظره شنی در کویر را دارد. این سنگ طبیعی و بدونن بهسازی می باشد.

موجود

سنگ جاسپر منظره کویر
سنگ جاسپر منظره اشکی 7 گرم

105,000 تومان