سنگ شجر بهاری طبیعی 2.2 گرم

190,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 2.2 گرمی طبیعی با نمایی از شکوفه های بهاری در زمینه ای شفاف می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ شجر بهاری طبیعی 2.2 گرم

فروخته شد!