سنگ عقیق شجر بهاری 2.8 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری 2.8 گرمی طبیعی با نمایی از شکوفه های بهاری زیبا با طرحی مطابق تصاویر می باشد. این سنگ مناسب انگشتر/آویز می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ عقیق شجر بهاری 2.8 گرم

فروخته شد!