گارنت قرمز بیضی 6.8 قیراط

150,000 تومان

این محصول یک گارنت سرخ بیضی دامله طبیعی با وزن 6.8 قیراط می باشد.
یک ترک داخلی کوچک در پایین سنگ دیده می شود.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ گارنت سرخ طبیعی
گارنت قرمز بیضی 6.8 قیراط

فروخته شد!