سه عدد گارنت اشکی کوچک طبیعی 4.9 قیراط

350,000 تومان

این محصول شامل سه عدد گارنت سرخ طبیعی با وزن کلی 4.9 قیراط و تراش اشکی دو طرف فنسی و ابعاد کوچک می باشند. سایر مشخصات این گارنت قرمز در جدول مشخصات قرار داده شده است.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت قرمز اصل و طبیعی
سه عدد گارنت اشکی کوچک طبیعی 4.9 قیراط

موجود