پک گارنت قرمز طبیعی مستطیلی 6.3 قیراط

480,000 تومان

این محصول 5 عدد سنگ گارنت قرمز آلماندین طبیعی با وزن کلی 6.3 قیراط با تراش مستطیلی و ابعادی کوچک می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت قرمز طبیعی معدنی
پک گارنت قرمز طبیعی مستطیلی 6.3 قیراط

موجود