بارخونه گارنت قرمز اشکی ریز 32 قیراط

(2 بررسی مشتری)

22,000 تومان

این محصول شامل یک مجموعه گارنت قرمز اشکی طبیعی با رنگ قرمز-ارغوانی و ابعاد ریز 4.5-5 میلیمتر است که دارای وزن کلی 32 قیراط می باشند.
قیمت محصول به ازای هر عدد می باشد که می توانید حداکثر 60 عدد انتخاب کنید. وزن هر عدد حدود 0.5 قیراط می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ گارنت سرخ طبیعی
بارخونه گارنت قرمز اشکی ریز 32 قیراط

موجود