مجموعه گارنت قرمز اشکی ریز 4.3 قیراط

365,000 تومان

این محصول شامل پنج تعدادی گارنت قرمز خوش رنگ اشکی ریز با وزن کلی 4.3 قیراطی طبیعی بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ گارنت رودولایت طبیعی
مجموعه گارنت قرمز اشکی ریز 4.3 قیراط

فروخته شد!