جفت گارنت سرخ گرد طبیعی 2.3 قیراط

95,000 تومان

این محصول شامل جفت گارنت سرخ خوشرنگ گرد کوچک با وزن کلی 2.3 است که طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!