گارنت سرخ گرد طبیعی 1.4 قیراط

100,000 تومان

این محصول یک گارنت سرخ خوش رنگ گرد کوچک با وزن 1.4 است که طبیعی و بدون بهسازی است.

فروخته شد!