عقیق سلیمانی بیضی طبیعی 5.7 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی بیضی از بوتسوانا با وزن 5.7 گرمی دارای باندهای دوار سفید/قهوه ای شفاف می باشد. آثاری از بهسازی در این سنگ یافت نشد.

موجود

خرید سنگ عقیق سلیمانی نواری بوتسوانا طبیعی معدنی اصل
عقیق سلیمانی بیضی طبیعی 5.7 گرم

100,000 تومان