عقیق بوتسوانا طبیعی 6 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی اصل و طبیعی 6 گرمی اشکی دارای باندهای دوار مطابق تصاویر است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق سلیمانی بوتسوانا نواری
عقیق بوتسوانا طبیعی 6 گرم

موجود