عقیق سلیمانی با زمینه سوسنی 6.6 گرم

70,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی اصل و طبیعی 6.6 گرمی دارای باندهای دوار سفید در زمینه ای شفاف و مایل به سوسنی رنگ است.

فروخته شد!