عقیق سلیمانی نواری زمینه سوسنی 7.1 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی درشت و طبیعی 7.1 گرمی دارای باندهای سلیمانی سفید در زمینه ای شفاف و سوسنی رنگ است.

فروخته شد!