سنگ عقیق سلیمانی اشکی 2.5 گرم

40,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی کوچک با وزن 2.5 گرم و تراش اشکی است که دارای نوارهای سفید/قهوه ای در زمینه روشن می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!