سنگ عقیق سلیمانی طبیعی 8.4 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی درشت با وزن 8.4 گرم و تراش بیضی تخت است که دارای نوارهای سفید در زمینه متمایل بی رنگ تا عسلی-سوسنی و شفاف می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!