سنگ عقیق سلیمانی شفاف 5.8 گرم

85,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی با وزن 5.8 گرم و تراش بیضی تخت است که دارای نوارهای سفید در زمینه متمایل بی رنگ تا زرد و شفاف می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!