سنگ عقیق سلیمانی گرد شفاف 10.2 گرم

175,000 تومان

این محصول یک عقیق سلیمانی طبیعی درشت با وزن 10.2 گرم و تراش تقریبا گرد تخت است که دارای نوارهای سفید در زمینه شفاف می باشد. این سنگ بدون بهسازی می باشد. سایر اطلاعات این محصول در جدول مشخصات آمده است.

فروخته شد!

خرید سنگ عقیق سلیمانی نواری بوتسوانا طبیعی معدنی اصل
سنگ عقیق سلیمانی گرد شفاف 10.2 گرم

فروخته شد!