عقیق سوسنی-بنفش طبیعی پررنگ 6.8 گرم

91,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی مایل به بنفش (کلسدونی) درشت پر رنگ، با وزن 6.8 گرم و خوش تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد. باندینگ سلیمانی مانند در این عقیق وجود دارد و در پشت آن ترک های سطحی دیده می شود.

فروخته شد!