عقیق سوسنی طبیعی 4.1 گرم

180,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (کلسدونی) شفاف ، با وزن 4.1 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی 4.1 گرم

فروخته شد!