عقیق سوسنی طبیعی 3.4 گرم

195,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی-ارغوانی (کلسدونی) ، با وزن 3.4 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی 3.4 گرم

فروخته شد!