عقیق سوسنی طبیعی 3.1 گرم

31,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی-ارغوانی (کلسدونی) ، با وزن 3.1 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد. مطابق تصاویر ترکهایی در این سنگ وجود دارد.

فروخته شد!