عقیق سوسنی طبیعی دامله 4.2 گرم

79,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی-ارغوانی (کلسدونی) شفاف اصل، با وزن 4.2 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

عقیق سوسنی طبیعی دامله 4.2 گرم
عقیق سوسنی طبیعی دامله 4.2 گرم

فروخته شد!