نگین عقیق سوسنی خوش رنگ طبیعی 4.57 گرم

71,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (کلسدونی) خوش رنگ شفاف با رنگی پر رنگ، وزن 4.57 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد. یک ترک سطحی و یک شجر سیاه در این سنگ مطابق تصاویر وجود دارد.

فروخته شد!