عقیق سوسنی دامله 4.3 گرم

180,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی ارغوانی (کلسدونی) پر رنگ، با وزن 4.3 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی دامله 4.3 گرم

فروخته شد!