عقیق سوسنی طبیعی 3.2 گرم

120,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی-ارغوانی (کلسدونی) شفاف ، با وزن 3.2 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی 3.2 گرم

موجود