عقیق سوسنی طبیعی بیضی 3 گرم

150,000 تومان

این محصول یک عقیق سوسنی (کلسدونی) زیبا، وزن 3 گرم و تراش بیضی دامله مناسب انگشتر یا گردنبند است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد. در واقعیت مقداری پر رنگ تر تصاویر است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی بیضی 3 گرم

فروخته شد!