سنگ عقیق سفید سمنان 2.1 گرم

56,000 تومان

این عقیق سفید طبیعی دارای اینکلوژنهای قهوه ای شجر مانندی در اطراف خود و تراش بیضی، شفاف بوده و بدون بهسازی است. این سنگ به عنوان آویز یا انگشتر قابل استفاده است.

فروخته شد!