سنگ عقیق زرد اشکی 2.3 گرم

110,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد 2.3 گرمی طبیعی با تراش اشکی دامله می‌باشد. این عقیق بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
سنگ عقیق زرد اشکی 2.3 گرم

موجود