سنگ عقیق عسلی طبیعی 6 گرم

125,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی 6 گرمی طبیعی با تراش بیضی دامله می‌باشد. این عقیق بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد عسلی اصل معدنی طبیعی
سنگ عقیق عسلی طبیعی 6 گرم

فروخته شد!