عقیق زرد طبیعی 2.7 گرم

120,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق زرد عسلی طبیعی با تراش بیضی است. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد طبیعی 2.7 گرم

120,000 تومان