عقیق زرد طبیعی 2 گرم

90,000 تومان

این محصول یک سنگ عقیق زرد طبیعی با تراش بیضی است. این سنگ بدون بهسازی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد طبیعی 2 گرم

موجود