عقیق زرد مستطیلی 2.4 گرم

110,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد طبیعی و بدون بهسازی با وزن 2.4 گرم و تراش مستطیلی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد طبیعی
عقیق زرد مستطیلی 2.4 گرم

موجود