عقیق عسلی کوچک 1.6 گرم

85,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی طبیعی و بدون بهسازی با وزن 1.6 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق عسلی کوچک 1.6 گرم

85,000 تومان