عقیق عسلی درشت 8.6 گرم

80,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی تیره طبیعی و بدون بهسازی با وزن 8.6 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد عسلی اصل معدنی طبیعی
عقیق عسلی درشت 8.6 گرم

فروخته شد!